Vizsga időpontok

A 2020. évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák rendje

2020.05.04. 9:00 : Magyar nyelv és irodalom

2020.05.05. 9:00 : Matematika

2020.05.06. 9:00 : Történelem 

2020.05.07. 9:00 : Angol nyelv

2020.05.08. 9:00 : Német nyelv

2020.05.14. 8:00 Ágazati szakmai vizsgatárgyak

2020.05.15. 8:00 Informatika

2020.05.19. 8:00 Fizika

Megjelenés a 9 órakor kezdődő vizsgák esetében 8.00-8.30 között, a 8 órakor kezdődő vizsgák napján 7.00-7.30 között!

Védőmaszkot, fertőtlenítő eszközöket biztosítunk.

A tantárgyanként megengedett segédeszközök behozhatók.

2019/2020 május-júniusi technikusi vizsgaidőszakának gyakorlati és központi írásbeli időpontjai

Nyilatkozat mellék-szakképesítés választásáról

Kedves 10. osztályos Diákok, tisztelt Szülők!

A 10. évfolyamos szakgimnáziumi tanulóknak és szüleiknek dönteniük kell a mellék-szakképesítés tárgyainak választása ill. kiváltása egyéb szakmai tantárgyakkal ügyében. Az iskola portáján személyesen is kitölthető a dokumentum, de amennyiben a dokumentum nyomtatása megoldható, úgy letöltve, az otthoni kitöltés és aláírás után beszkennelve, vagy befényképezve az iskola email címére kérjük április 24-ig visszajuttatni.
Fontos!
A 18. életévet be nem töltött tanulók esetében a szülőnek is nyilatkoznia kell!
Kérem ügyeljenek a megfelelő osztály dokumentumának kiválasztására is!
A dokumentum itt letölthető

Salgótarján, 2020. 04. 20.
Bozó János
igazgató


Gépgyártástechnológiai technikus – 10.C

Gépgyártástechnológiai technikus – 10.G

Informatikai rendszerüzemeltető – 10.B

Magasépítő technikus -10.D

Tudnivalók az idei érettségi vizsgákról

Kedves Diákok! Tisztelt Szülők!

A Kormány 119/2020. (IV.16.) a vészhelyzet során az érettségi vizsgák 2020. májusi-júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről rendelete értelmében megszervezzük a május-júniusi vizsgákat. Fontos, speciális rendelkezések lesznek érvényben, melyről szeretnénk tájékoztatást adni. A rendelet teljes szövege lentebb olvasható. Szeretném azonban néhány fontos dologra felhívni a figyelmet, melynek ismerete minden vizsgázó számára fontos:

• Alapvetően csak írásbeli érettségi vizsgák lesznek (szóbeli csak azoknál a tantárgyaknál, melynek nincs írásbeli része, így például testnevelés, vizuális kultúra stb.). Azok a vizsgázók, akiknek az írásbeli eredménye 12 és 24 százalék között lesz, szóbeli vizsgát tehetnek. A szóbeli vizsgákat is igyekszünk a szükséges minimális tanári létszámmal, a legkevesebb kontakttal szervezni.

• Az írásbeli érettségi időpontjai nem változnak, – így az első vizsganap: 2020. május 4., -azonban a vizsga kezdési ideje változik, általában 9.00 óra. (a lenti rendeletben részletesen megtalálható minden vizsgatárgy esetében a kezdési idő).

• A vizsgatermekben maximum 10 tanuló tartózkodhat egyszerre;

• Egymástól minimum 1,5 méteres távolságot kell tartani a teljes vizsga ideje alatt;

• Az előrehozott vizsgák törlésre kerültek. Kivételt képeznek azok a rendes érettségire jelentkezett végzős vizsgázók, akik jelentkezése előrehozottra minősül a tanév végi, valamely tárgyból elégtelen osztályzata miatt. Ebben az esetben, a kérelmére engedélyezett előrehozott vizsga letehető!

A vizsgázó kérheti az elfogadott vizsgajelentkezésének törlését. Ennek jogvesztő határideje: 2020.04.21. (kedd). Erre szolgáló formanyomtatványt a Hivatal honlapjáról: https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2020tavaszi_vizsgaidoszak/vizsgajelentkezes_modositasa/ , vagy közvetlenül innen letölthető word formátumban. Csak azok töltsék ki a kérelmet, akik NEM kívánnak érettségizni. A kérelmeket kérjük a fent jelzett határidőig visszajuttatni az iskola email címere: titkarsag.gt@starjan.hu

Amennyiben valaki, -kérelme alapján- nem érettségizik, az későbbi időpontban, leghamarabb az őszi időszakban tehet érettségit.
A kérelem nem csak az érettségi törlésére vonatkozik, hanem a korábban emelt szintű jelentkezés középszintre, ill. idegen nyelv esetében középszintről emelt szintre módosítása is megtehető.

• A vizsgadíjköteles vizsgák befizetett díjának visszatérítéséről az Oktatási Hivatal ad később tájékoztatást.

• A szükséges szóbeli vizsgákat 2020. június 11–13. ill. június 15–16. időszakban szervezzük meg, melyről később adunk pontosabb tájékoztatást.

Szeretnénk mindenkit biztosítani, hogy a vizsgák lebonyolítása során igyekszünk a körülményekhez képest a lehető legnagyobb körültekintéssel szervezni, a bejáratnál, valamint a tantermekben is fertőtlenítő folyadékot, a mosdókban fertőtlenítő szappant biztosítunk. A vizsgázók és a vizsgáztatók is kapnak maszkot is, melynek használata ajánlott.

Salgótarján, 2020. 04. 17.                                             Bozó János igazgató

A Kormány 119/2020. (IV.16.) rendelete a vészhelyzet során az érettségi vizsgák 2020. májusi-júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről

Kérelem formanyomtatvány