ECDL az iskolában

Jelentkezés

Az ECDL vizsgára az iskola gazdasági irodájában személyesen lehet jelentkezni. Kérjük hozza magával a kitöltött vizsgakártya igénylőlapot és a díjtáblázatban megszabott regisztrációs összeget.
A vizsgakártya igénylőlap (regisztrációs lap), a vizsgára jelentkezési lap, a vizsgaidőpontok és egyéb információk az iskola honlapján az iskola gazdasági irodájában valamint Morvai Istvánnál elérhetők.
Információk e-mailben is kérhetők: morvai.gt@starjan.huFelkészülés
Az iskola ECDL vizsgaközpontja a vizsga ideje előtt 14 nappal modulvizsga időpontokat jelöl ki. Vizsgaidőpont kiírásokat a vizsgáztatóval történt előzetes egyeztetés útján is lehet kezdeményezni, de a 14 napos előre tervezést itt is be kell tartani. Vizsgára a vizsgadíj befizetésével egy időben az iskola gondnokságán lehet jelentkezni A vizsgák jelenleg a következő szoftverek segítségével tehetők: WINDOWS operációs rendszer és OFFICE irodai programcsomag elemei Internet Explorer (MS Outlook) WinZip. Más szoftverek a vizsgafeladatok elkészítésére nem használhatók (pl. DOS 6.22, vagy Norton Commander vagy Windows Commander)
A vizsga ideje 45 perc, amibe a vizsgafeladatok kiosztása és értelmezése nem tartozik bele. Áramkimaradás, hálózati hiba vagy egyéb hardverhiba idejével a tiszta munkaidőt meg kell növelni. Egy nap több modulból is lehet vizsgázni, de sikertelen vizsga esetén ugyanabból a modulból aznap vizsga már nem tehető.

Vizsga modulok

Kötelező modulok:
– Számítógépes alapismeretek,
– Szövegszerkesztés,
– Táblázatkezelés,
– Online alapismeretek

Választható modulok:
– Adatbázis-kezelés,
– Prezentáció,
– Képszerkesztés,
– Webszerkesztés,
– It biztonság,
– E-hitelesség, e-aláírás.

Vizsgaközpontunkban jelen pillanatban az It biztonság és E-hitelesség, e-aláírás modulokból nem tudunk vizsgázókat fogadni!
A modulvizsgák három éven belül tetszés szerinti sorrendben letehetők, egyéni időbeosztás szerint. Minden vizsgához 45 perc áll a vizsgázó rendelkezésére, egy napon akár több vizsga is teljesíthető. A vizsgázók a vizsgaközpontokban meglévő hardver- és szoftvereszközök közül maguk is választhatnak.
A teljes ECDL bizonyítvány megszerzéséhez 7 modulvizsgát sikerrel kell teljesíteni. Az ECDL START bizonyítványhoz elegendő 4 – 3 kötelező és 1 szabadon választott – modulvizsgát letenni.A vizsgára való felkészüléshez a következő – az NJSZT által az ECDL szempontjából ellenőrzött és elfogadott – tananyagokat ajánljuk: ECDL oktatóanyag; Példatár és megoldások (5. kiadás) – multimédiás CD-ROM, KREA Kft. ECDL oktatócsomag – multimédiás CD-ROM, SZÁMALK Informatika Rt. Cél az ECDL – tankönyvsorozat, SZÜV Rt. Egyedül is megy – tankönyvsorozat, Kossuth Kiadó

Díjszabás

DIÁK, érvényes diákigazolvánnyal rendelkezőknek:
Regisztráció, ECDL Select vizsgakártya (7 modulos): 5500 Ft
Regisztráció, ECDL Select START vizsgakártya (4 modulos): 4500 Ft
Vizsgadíj modulonként: 1700 Ft

NEM DIÁK, érvényes diákigazolvánnyal nem rendelkezőknek
Regisztráció, ECDL Select vizsgakártya (7 modulos): 7500 Ft
Regisztráció, ECDL Select START vizsgakártya (4 modulos): 6000 Ft
Vizsgadíj modulonként: 3000 Ft

ECDL és az érettségi

Az Oktatási Minisztérium és az NJSZT ECDL Irodája közötti megállapodás értelmében a 2004/2005-ös tanévtõl kezdve az emelt vagy középszintû informatikai érettségi vizsgát jelesre teljesítõk további vizsga nélkül, a mindenkori legkedvezményesebb regisztrációs díj befizetése ellenében igényelhetik az ECDL-bizonyítványt. Az ECDL-bizonyítvány igénylésére az érettségi bizonyítvány megszerzésétõl számított két éven belül van lehetõség, az igénylés menete pedig a következõ:
1. Töltse ki a regisztrációs lapot és az érettségi bizonyítvány fénymásolatával együtt postai úton küldje meg az ECDL Irodának “ECDL érettségi” jeligével.
2. A regisztrációs díjról a számlát/csekket a fenti dokumentumok beérkezését követõen állítjuk ki és postázzuk.
3. Fizesse be a regisztrációs díjat (5500 Ft) az általunk küldött csekken. A befizetett csekk másolatát postai úton vagy faxon vagy e-mailen keresztül küldje meg az ECDL Irodának.
Címünk: Neumann János Számítógép-tudományi Társaság, 1054 Báthori utca 16. Tel.: 06 1 472-27-10, fax.: 06 1 472 27 28, e-mail: ecdl.adminisztracio@njszt.hu
4. A bizonyítványt a befizetést igazoló csekkmásolat beérkezésétõl számított 4-6 héten belül postán, ajánlva küldjük meg.