Nyilatkozat mellék-szakképesítés választásáról

Kedves 10. osztályos Diákok, tisztelt Szülők!

A 10. évfolyamos szakgimnáziumi tanulóknak és szüleiknek dönteniük kell a mellék-szakképesítés tárgyainak választása ill. kiváltása egyéb szakmai tantárgyakkal ügyében. Az iskola portáján személyesen is kitölthető a dokumentum, de amennyiben a dokumentum nyomtatása megoldható, úgy letöltve, az otthoni kitöltés és aláírás után beszkennelve, vagy befényképezve az iskola email címére kérjük április 24-ig visszajuttatni.
Fontos!
A 18. életévet be nem töltött tanulók esetében a szülőnek is nyilatkoznia kell!
Kérem ügyeljenek a megfelelő osztály dokumentumának kiválasztására is!
A dokumentum itt letölthető

Salgótarján, 2020. 04. 20.
Bozó János
igazgató


Gépgyártástechnológiai technikus – 10.C

Gépgyártástechnológiai technikus – 10.G

Informatikai rendszerüzemeltető – 10.B

Magasépítő technikus -10.D

Tudnivalók az idei érettségi vizsgákról

Kedves Diákok! Tisztelt Szülők!

A Kormány 119/2020. (IV.16.) a vészhelyzet során az érettségi vizsgák 2020. májusi-júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről rendelete értelmében megszervezzük a május-júniusi vizsgákat. Fontos, speciális rendelkezések lesznek érvényben, melyről szeretnénk tájékoztatást adni. A rendelet teljes szövege lentebb olvasható. Szeretném azonban néhány fontos dologra felhívni a figyelmet, melynek ismerete minden vizsgázó számára fontos:

• Alapvetően csak írásbeli érettségi vizsgák lesznek (szóbeli csak azoknál a tantárgyaknál, melynek nincs írásbeli része, így például testnevelés, vizuális kultúra stb.). Azok a vizsgázók, akiknek az írásbeli eredménye 12 és 24 százalék között lesz, szóbeli vizsgát tehetnek. A szóbeli vizsgákat is igyekszünk a szükséges minimális tanári létszámmal, a legkevesebb kontakttal szervezni.

• Az írásbeli érettségi időpontjai nem változnak, – így az első vizsganap: 2020. május 4., -azonban a vizsga kezdési ideje változik, általában 9.00 óra. (a lenti rendeletben részletesen megtalálható minden vizsgatárgy esetében a kezdési idő).

• A vizsgatermekben maximum 10 tanuló tartózkodhat egyszerre;

• Egymástól minimum 1,5 méteres távolságot kell tartani a teljes vizsga ideje alatt;

• Az előrehozott vizsgák törlésre kerültek. Kivételt képeznek azok a rendes érettségire jelentkezett végzős vizsgázók, akik jelentkezése előrehozottra minősül a tanév végi, valamely tárgyból elégtelen osztályzata miatt. Ebben az esetben, a kérelmére engedélyezett előrehozott vizsga letehető!

A vizsgázó kérheti az elfogadott vizsgajelentkezésének törlését. Ennek jogvesztő határideje: 2020.04.21. (kedd). Erre szolgáló formanyomtatványt a Hivatal honlapjáról: https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2020tavaszi_vizsgaidoszak/vizsgajelentkezes_modositasa/ , vagy közvetlenül innen letölthető word formátumban. Csak azok töltsék ki a kérelmet, akik NEM kívánnak érettségizni. A kérelmeket kérjük a fent jelzett határidőig visszajuttatni az iskola email címere: titkarsag.gt@starjan.hu

Amennyiben valaki, -kérelme alapján- nem érettségizik, az későbbi időpontban, leghamarabb az őszi időszakban tehet érettségit.
A kérelem nem csak az érettségi törlésére vonatkozik, hanem a korábban emelt szintű jelentkezés középszintre, ill. idegen nyelv esetében középszintről emelt szintre módosítása is megtehető.

• A vizsgadíjköteles vizsgák befizetett díjának visszatérítéséről az Oktatási Hivatal ad később tájékoztatást.

• A szükséges szóbeli vizsgákat 2020. június 11–13. ill. június 15–16. időszakban szervezzük meg, melyről később adunk pontosabb tájékoztatást.

Szeretnénk mindenkit biztosítani, hogy a vizsgák lebonyolítása során igyekszünk a körülményekhez képest a lehető legnagyobb körültekintéssel szervezni, a bejáratnál, valamint a tantermekben is fertőtlenítő folyadékot, a mosdókban fertőtlenítő szappant biztosítunk. A vizsgázók és a vizsgáztatók is kapnak maszkot is, melynek használata ajánlott.

Salgótarján, 2020. 04. 17.                                             Bozó János igazgató

A Kormány 119/2020. (IV.16.) rendelete a vészhelyzet során az érettségi vizsgák 2020. májusi-júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről

Kérelem formanyomtatvány

Alapítványi levél szülőknek, támogatóknak

Tisztelt Szülők, Támogatók!

Engedjék meg, hogy a Salgótarjáni Szakképzési Centrum Stromfeld Aurél Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája és a Stromfeld Alapítvány figyelmüket kérje az iskola nevelő-oktató munkáját évek óta segítő Stromfeld Alapítvány támogatására. Segítő szándékuk, adójuk 1%-nak felajánlásával valósítható meg. Az alapítvány munkájával az elmúlt években több értékes eszközt vásárolt az iskola tanulói számára, segítette tanulóinkat, olcsóbbá téve iskolai táborainkat. Minden évben két-három felsőoktatásba kerülő tanulónak 50 000 vagy 100 000 Ft-os egyszeri ösztöndíj támogatást ad, a jó tanulmányi teljesítményekért, a tanulmányi versenyeken való jó szereplésért a sikeres tanulókat pénzjutalomban részesíti. Fontos tény, hogy sajnos iskolánk nem rendelkezik egyéb bevételi forrásokkal, így az alapítványon keresztül tudjuk csak anyagilag is támogatni diákjainkat. Sajnos az elmúlt évben igen kevés támogatást kaphattak az alapítványtól diákjaink, mivel mindösszesen 85-en tartották támogatásra méltónak iskolánkat, tanulóinkat. Reméljük, hogy ennek oka elsősorban a tájékoztatás gyengesége volt, és nem az érdektelenség. Ezért most tisztelettel kérjük, hogy adóévi 1%-kal Önök is segítsék az alapítványon keresztül az iskola tanulóit.
Felajánlásukat megtehetik elektronikus úton, vagy papír alapú rendelkezéssel is.
_____________________________________________________________

Rendelkezésében az alábbiakat tüntesse fel:

Stromfeld alapítvány
Adószám: 18632738-1-12

Lehetőségeikhez mérten köszönettel fogadjuk adományaikat is, melyet a:

Budapest Bank 1103726-50086634-00000008

számlaszámra való befizetéssel tehetnek meg. Kérésükre igazolást állít ki az alapítvány. Segítségüket előre is köszönve munkájukhoz, személyes életükhöz sok sikert kívánunk!

Bozó János                                                                        Vincze Béla
igazgató sk.                                                                     kuratóriumi elnök sk

Kedves Diákok! Szülők!

Fontosnak tartjuk, hogy megfelelő tájékoztatást adjunk a kialakult helyzetről és az előttünk álló feladatokról.

Arra kérünk mindenkit, hogy tájékozódjon rendszeresen az iskola honlapjáról, illetve a közösségi oldaláról. A legfontosabb általános információkat meg lehet ott találni, de az elsődleges információforrás a KRÉTA lesz, aminek használata, figyelemmel kísérése a mostani rendkívüli helyzetben elengedhetetlen, hiszen sok üzenet, feladat ezen keresztül történik. A már meglévő, közösségi oldalakon használt csoportokban lesz lehetőség a napi kommunikációra az osztályfőnökkel, szaktanárokkal. Több új csoport még most jön létre, kérem, hogy mindenki működjön közre ebben.

A tananyag közzétételére a már eddig is használt, megszokott felületeket igyekszünk igénybe venni pl. a távoli asztal megosztott mappái, KRÉTA, stb. Ezen felül nem szeretnénk a szükségesnél több új, ismeretlen felülettel nehezíteni az amúgy sem könnyű helyzetet, de a megszokottak mellett a GOOGLE CLASSROOM szolgáltatásban több kolléga „digitális osztálytermet”, kurzust fog létrehozni.  Mivel szinte minden diák rendelkezik Google fiókkal (aki nem, hozzon létre!), kérem, hogy a majd eljuttatott kódokkal csatlakozzatok a kurzushoz (csoporthoz). A részleteket az adott virtuális közösségekben fogjátok megbeszélni.

Igérjük, hogy a lehető leggyorsabban felvesszük veletek a kapcsolatot, kérjük ehhez továbbra is az közreműködéseteket, segítségeteket! Ugyanezt a megértő segítséget szeretnénk kérni a szülőktől is.

Szeretnénk hangsúlyozni, hogy mindez a ti érdeketekben történik, ezért kérem, hogy legyetek együttműködők! Miután ez az időszak nem tanítási szünet, mindenkinek érdeke és kötelessége aktívan dolgozni a kijelölt csoportokban, a neki kiadott feladatokon. Az értékeléseknek az aktivitás és a feladatok elvégzése az alapja. Csak ez lehet a sikeres tanévetek biztosítéka.

Mindenkinek kívánok kitartást, sikeres digitális együttműködést, jó munkát!

Bozó János
igazgató